Tietosuojaseloste

Mustalinja / Moontalk Oy

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.5.2018. Viimeisin muutos 2.1.2020.
Tietosuojaseloste koskee kaikkia Moontalk Oy:n tuottamia palveluja ja tuotteita, esim. myytävät laitteet sekä Mustalinja-palvelu.

1. Yleistä

Tavoitteenamme on, että voit tuntea turvallisuutta siitä, että henkilökohtaista tietosuojaasi kunnioitetaan, ja että henkilötietojasi käsitellään oikealla tavalla. Otamme vastuun siitä, että henkilötietoja, joita käsitellään Moontalk Oy:ssä, käytetään ainoastaan tarkoituksenmukaisesti ja suojataan asiattomalta pääsyltä.

Haluamme toimia niin, että koko tietosuojaprosessi on avoin ja läpinäkyvä. Kun asioit kanssamme, hyväksyt että tallennamme ja käytämme tietojasi tilauksien suorittamiseen ja käsittelemiseen, ja että voimme palvella sinua. Sinulla on oikeus ottaa osaa rekisteröityihin tietoihisi. Jos mielestäsi tietosi ovat virheelliset tai et enää halua, että säilytämme tietojasi, voit vaatia oikaisua tai poistamista asiakasrekisteristämme.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme sinulle yksityiskohtaisesti tästä prosessista.

2. Rekisterinpitäjä

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Moontalk Oy. Voimme aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta joko ilmoittaen siitä etukäteen tai ilmoittamatta. Suosittelemme, että aika ajoin vierailet uudelleen tällä tietosuojaselostesivulla muutoksien huomaamiseksi.

 •  

  Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä meihin:

  Moontalk Oy | Y-tunnus 1030377-7 | Kaupparekisterinumero: 648.472
  Nahkatehtaankatu 2, 90130 Oulu
  ratkaisut@mustalinja.fi
  puh. 08 4152 4000

   


   

  Moontalk Oy:llä on erilliset rekisteriselosteet kerätyistä rekistereistä. Nämä selosteet täydentävät tätä tietosuojaselostetta.

  Rekisterit ovat:

  • työntekijärekisteri
  • työnhakijarekisteri
  • yritysasiakasrekisteri
  • potentiaaliset yritysasiakkaat –rekisteri

  Nämä rekisteriselosteet voit pyytää nähtäväksi ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen ratkaisut@mustalinja.fi.

3. Rekistereistä vastaava yhteyshenkilö

Sami Muranen

Nahkatehtaankatu 2
90130 Oulu
08 4152 4008
sami.muranen@mustalinja.fi

4. Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Käsittelemme mahdollisimman vähän henkilötietoja ja vain siltä osin kuin ne ovat tarpeellisia meidän liiketoimintamme kannalta ja palveluidemme tarjoamiseksi.

 • Tämä tarkoittaa, että me käsittelemme henkilötietoja asiakasviestinnän ja -suhteiden, laskutuksen, markkinoinnin tai mainonnan sekä muiden liiketoiminnan toimenpiteiden tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja myös, jos se on tarpeen asiakassopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi, kun laki sitä meiltä edellyttää tai kun oikeutettujen etumme sen mahdollistavat. Voimme myös pyytää suostumustasi henkilötietojesi käsittelemiseksi.

  Henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseesi sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen peruutusta. Käsittelemme sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia liiketoimintaan liittyvien oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi.

  Tällaisia ovat sopimustiedot, ostotiedot sekä asiakkaan kiinnostuksenilmaukset ja tiedot, joita voimme hyödyntää tuotteidemme markkinoimisessa. Tätä varten käsittelemme tietoa yleisten tietosuojaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Moontalk Oy:n asiakkaana sinun on mahdollista vastustaa tällaista käsittelyä milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä.

  Keräämämme tiedot voivat olla esimerkiksi yhteystietoja, laskutustietoja tai muita olennaisia asiakastietoja, muun muassa niiden työntekijöidenne numerot ja nimet, jotka käyttävät palveluitamme. Pidämme tietokantoja, joihin tallennamme yhteystietoja ja kaupallisia tietoja, mitkä olette antaneet meille palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

  Saatamme rikastuttaa kerättyjä tietoja käyttämällä kaupallisia tietopalveluita saadaksemme lisätietoja liiketoiminnastanne. Säilytämme henkilötietoja käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön, ellei meitä edellytetä säilyttämään tai meillä ole oikeutettua etua säilyttää tietoja.

  4.1. Mustalinja- sekä MustalinjaSIM-palveluissa kerätyt tiedot, käyttö ja tallentaminen

  Kun käytät Mustalinja-viestintäpalveluitamme, kuten soitat tai vastaanotat puheluita tai tekstiviestejä, käsittelemme näiden palveluiden toteuttamiseksi tarvittavia tietoja. Näitä tietoja ovat viestinnän toteuttamiseen tarvittavat välttämättömät tiedot.

  Välitystiedot ovat teknisiä tietoja, joista käy ilmi muun muassa viestin lähettäjä, vastaanottaja, viestin koko sekä ajankohta.

  Välitystiedot tallentuvat järjestelmiimme, ja niiden käsittely on välttämätöntä viestinnän toteuttamiseksi. Käsittelemme välitystietoja viestintälainsäädännön mukaisesti erityisen luottamuksellisina ja vain laissa sallittuihin tarkoituksiin. Itse viestin sisältö ei ole välitystieto.

  Puheluidesi, tekstiviestiesi ja muun viestintäsi sisältö on luottamuksellista. Sitä käsitellään vain viestin välittämiseksi ja ainoastaan niin kauan kuin viestinnän toteuttamiseksi on välttämätöntä.

  Tallennamme ja käsittelemme välitys- ja sijaintitietoja viestintälainsäädännön mukaisesti palveluidemme toteuttamista, laskuttamista ja teknistä kehittämistä varten. Tietoja voidaan käsitellä asiakkaan suostumuksella myös markkinointia varten. Käsittelemme näitä tietoja myös väärinkäytös- ja viankorjaustapauksissa, tietoturvan varmistamiseksi, muiden palveluntarjoajien laskutusta varten sekä lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi.

  Viestintäpalveluiden tarjoaminen edellyttää sijaintitietosi käsittelyä. Sijaintitietoa käsitellään matkaviestinteknologiassa tukiaseman solutiedon tarkkuudella ja kiinteässä tiedonsiirrossa asennusosoitteen tarkkuudella. Tämä tarkkuus vaihtelee metreistä useisiin kilometreihin. Sijaintitiedon käsittely muuhun kuin viestinnän välittämiseen edellyttää etukäteistä suostumustasi. Sijaintitiedon avulla voidaan parantaa palveluiden ominaisuuksia. Tällöin esimerkiksi tilatessasi taksin puhelimitse, voidaan puhelu yhdistää sijaintisi perusteella lähimmälle palveluntarjoajalle.

  Hätäpuheluiden yhteydessä tai viranomaisten määräyksestä paikkatieto voidaan luovuttaa ilman suostumustasi.

  Säilytämme välitys- ja sijaintitietoja niin kauan kuin se on tarpeellista. Tietoja käsitellään pääsääntöisesti automaattisesti, ja näiden tietojen käsittelyyn osallistuu vain rajoitettu joukko henkilöitä. Joitakin välitystietoja säilytämme viranomaisten tarpeeseen viestintälainsäädännön edellyttämällä tavalla.

5. Markkinointi ja mainostaminen

Koska olemme yritys, mainostamme tuotteitamme ja palveluitamme. Saatamme ottaa sinuun yhteyttä markkinoidaksemme tai mainostaaksemme. Saatamme myös mainostaa kolmansien osapuolten verkkosivuilla.

 • Saatamme pitää rekistereitä asiakkaiden yhteystiedoista tarjotaksemme lisätietoa tuotteistamme, vastataksemme kyselyihin sekä tuotteidemme markkinoimiseksi ja myymiseksi.

  Käsittelemme markkinointitietoja oikeutettujen etujemme perusteella. Säilytämme kuitenkin ainoastaan markkinoinnin kannalta tarpeelliset henkilötiedot, esimerkiksi yhteystiedot. Voit milloin tahansa pyytää meitä poistamaan tietosi potentiaalisista markkinointikanavistamme.

6. Tietojen luovuttaminen ja jakaminen

Käytämme kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, mitkä saattavat sisältää henkilötietoja.

Mustalinja-palvelu käyttää kolmansien osapuolten palveluja tai tietokantoja saapuvan puhelun tunnistamiseksi.

 • Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa, ja Moontalk Oy pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.

  6.1 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

  Mustalinja-palvelu käyttää saapuvan puhelun tunnistamiseksi sen mobiililaitteen omaa osoitekirjaa, johon sovellus on ladattu (Soittajan tunnistus -toiminto). Soittajan tunnistus – toiminnon toteuttamista varten, pitää Mustalinja-sovellusta käyttävän mobiililaitteen osoitekirjan sisältö ladata Mustalinja-palvelun käyttämälle serverille. Mustalinja-sovellus pyytää tähän lupaa, ennen kuin osoitekirjan sisältö ladataan.

  Lisäksi saapuvan puhelun tunnistamiseksi käytetään kolmansien osapuolten palveluja tai tietokantoja. Mustalinja-sovellus vahvistaa mobiililaitteen osoitekirjan käytön sovelluksen käyttäjältä ennen käytön aloittamista. Mikäli saapuvan puhelun tunnistamiseksi käytetään kolmansien osapuolten palveluja, tietoja ei tallenneta kolmansien osapuolten palvelimille.

  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yhdysvaltoihin tietoja siirrettäessä hyödynnetään EU–U.S. Privacy Shield –järjestelmää, joka takaa eurooppalaisten tietosuojastandardien noudattamisen.

  Yrityskauppojen tai yhteensulautumisten yhteydessä hankkiva osapuoli voi saada pääsyn olennaisiin asiakastietoihin.

7. Tietoturva

Moontalk Oy:llä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuuskäytännöt ja prosessit turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

 • Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Oikeudet

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista milloin tahansa, elleivät meidän oikeutettu etumme tai laissa asetettu vaatimus estä joidenkin henkilötietojen poistamista. Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 • Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tai poistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  Jos haluat esittää vaatimuksen, tai jos sinulla on kysymyksiä liittyen oikeuksiisi tai tähän tietosuojaselosteeseen, ota meihin yhteyttä: ratkaisut@mustalinja.fi.

9. Evästeet

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa muun muassa sivuston perustoiminnot ja auttaa tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät. Tunnistetietojen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä ja kohdentamaan kävijälle häntä kiinnostavaa sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien päätelaitteita tai tiedostoja.

 • Käytämme verkkosivuillamme sellaisia evästeitä, jotka parantavat käyttäjäkokemusta tai auttavat seuraamaan Moontalk Oy:n verkkosivujen liikennettä. Saatamme myös käyttää evästeitä sivujen kohentamiseen, personointiin ja mainostamiseen. Voit poistaa evästeet käytöstä tai asettaa selaimen asetuksista evästeille hälytyksen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.

  Ohjeita evästeiden hallintaan ja poistamiseen löytyy esimerkiksi osoitteesta aboutcookies.org.

10. Verkkosivujen analyysit ja mainosevästeet

Saadaksemme lisätietoa verkkosivustomme liikenteestä käytämme kolmannen osapuolen tarjoamaa analysointityökalua ja mainontaa.

 • Moontalk Oy:n  verkkosivut (mustalinja.fi) käyttävät Google Inc:n (”Googlen”) tarjoamaa Google Analytics –verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä analysoidakseen, miten käyttäjät käyttävät sivustoa.

  Lisäksi käytetään Facebookin ja Active Campaignin ja Sanoma Oy:n seurantaevästeitä.

  10.1 Google Analytics

  Evästeen luoma informaatio siitä, miten käytät verkkosivustoa (mukaan lukien IP- osoitteesi) lähetetään ja varastoidaan Googlen toimesta Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille.

  Google käyttää näitä tietoja verkkosivuntarjoajan puolesta sivun käytön arvioimiseen, verkkosivujen liikennettä koskevien raporttien laatimiseen verkkosivujentoimittajille ja muiden verkkosivujen liikenteeseen ja verkkosivujen käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseksi verkkosivujentarjoajalle.

  Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja tietojen käytön (evästeet ja IP-osoitteet) lataamaan ja asentamalla selaimen liitännäisohjelman, joka on saatavilla täältä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =en tai käyttämällä muuta mainosten- ja seurannanestotyökaluja.

  Google Analytics –palvelun anonyymi kävijätilastointi perustuu selaimesi ja nettiyhteytesi välittämiin puhtaasti teknisiin tietoihin, eikä tässä tilastoinnissa saada tietoja itse kävijästä henkilönä. Demografia- ja aihepiiriraportointi kerää teknisen tilastoinnin lisäksi henkilökohtaisia kohderyhmätietoja, kuten ikä ja sukupuoli sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista.

  Raporteista selviää, kuinka moni sivuston käyttäjistä vierailee sivustolla tietyllä ajanjaksolla ja kuinka heidän käyttäytymisensä vaihtelee esimerkiksi sukupuolen mukaan. Raporttien tiedot saadaan DoubleClickin kolmannen osapuolen evästeestä. Jos eväste ei liity johonkin käyttäjään, kohderyhmätietoja ja aihepiirejä ei voida päätellä tilastoista. Sivusto käyttää kerättyjä kohderyhmä- ja aihepiiriraportoinnin tietoja aiheiden suunnittelussa, jotta voimme tarjota lukijoille heitä kiinnostavia sisältöjä ja tuotteita. Google Analyticsin käytön voi halutessaan estää selaimen laajennusosalla.

  Käytämme myös Google Analyticsia analysoidaksemme AdWords ja DoubleClick Cookies –palveluiden tietoja. Voit estää tämän tietojen käsittelyn Googlen yksityisyysasetuksien kautta täältä: https://myaccount.google.com/

  10.2 Facebook

  Sivustolla käytetään Facebook-pikseliä, joka tarkoittaa käytännössä sivuilla olevaa koodinpätkää, jonka avulla uudelleenmarkkinoidaan verkkosivua Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen juuri oikeille ihmisille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä vaan kävijät pysyvät anonyymeinä verkkopalvelun tuottajalle.

  10.3 Active Campaign

  Käytämme ActiveCampaign-järjestelmää sähköisessä suoramarkkinoinnissa ja asiakasviestinnässä. ActiveCampaigille siirretään käyttäjän antamat tiedot. ActiveCampaign on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja AcriveCampaign kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lisätietoa ActiveCampaignin sivuilla.

  Rekisterin tietoja ei luovuteta muissa tapauksissa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

  Sivustolla on käytössä ActiveCampaign-järjestelmään liittyvä sivustoseuranta, jonka avulla voidaan kerätä yksilöivää tietoa rekisterissä olevan henkilön liikkumisesta tällä verkkosivustolla.

  1.4 Yhteisöliitännäiset

  Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, kuten LinkedIniin, Facebookiin, Google+:aan ja Twitteriin. Niiden kautta tuleva sisältö latautuu kolmannen osapuolen palvelimilta. LinkedIn, Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. Voit tutustua näihin kolmansien osapuolien tietosuojakäytänteisiin seuraavista linkeistä:

  LinkedIn Privacy Policy
  Facebook Privacy Policy
  Google+ Privacy Policy
  Twitter Privacy Policy
  Instagram Privacy Policy
  Active Campaign Privacy Policy
  Pinterest Privacy Policy

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, voit olla meihin yhteydessä:

Moontalk Oy | Y-tunnus 1030377-7 | Kaupparekisterinumero: 648.472
Nahkatehtaankatu 2, 90130 Oulu
ratkaisut@mustalinja.fi
puh. 08 4152 4000